Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Sợi Vũ Đăng định hướng phát triển và khát vọng trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng đầu Việt Nam và thế giới trong ngành sợi dệt. Phương châm không ngừng đổi mới, luôn luôn sáng tạo, sẵn sang thay đổi, ứng dụng khoa học công nghệ máy móc tiên tiến, hiện đại, đưa ra những sản phẩm chất lượng, cốt lõi. Là đối tác uy tín, tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH:

 ‘’KHẲNG ĐỊNH THƯỜNG HIỆU SẢN PHẨM VIỆT TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ”

Đối tác tiêu biểu