Contact

VU DANG COMPANY

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Hotline: 0903. 022.222 - 0976.945.393

Email: ctvudang@vudang.vn

Website: vudang.vn