ẤN ĐỘ KHÔNG ÁP THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI XƠ SỢI STAPLE NHÂN TẠO VIỆT NAM.

Ngày 6-5, Cục Phòng vệ Thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Tài chính Ấn Độ đã ban hành Quyết định không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo (viscose spun yarn) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Trước đó, ngày 30-12-2020, Tổng vụ Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương Ấn Độ đã ra ban hành kết luận điều tra cuối cùng số 6/41/2019-DGTR, theo đó đề xuất Bộ Tài chính Ấn Độ áp thuế từ 0,25 USD đến 0,8 USD/kg đối với sản phẩm bị điều tra.

Đối với Việt Nam, mức thuế chống bán phá giá đề xuất là 0,41USD/kg. Theo số liệu tổng hợp từ Hải quan Việt Nam, trong năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều tra của Việt Nam là 9,7 triệu USD, tăng 78% so với năm 2018.

Theo Báo Nhân Dân.

Đối tác tiêu biểu